AANKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 

INLEIDING

Dit document (samen met de documenten die hierin worden vermeld) zet de voorwaarden uiteen die op het gebruik van deze website (www.alpanidimano.nl) en op de aankoop van producten via deze website van toepassing zijn (hierna te noemen de "Voorwaarden"). We verzoeken u dringend de Voorwaarden, ons Cookiebeleid en onze Privacyverklaring (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Gegevensbeschermingsbeleid") aandachtig te lezen alvorens deze website te gebruiken. Wanneer u deze website gebruikt of er een bestelling op plaatst, bent er ervan op de hoogte dat u aan deze Voorwaarden en aan onze Gegevensbeschermingsbeleid bent gebonden. Indien u niet met de Voorwaarden en het Gegevensbeschermingsbeleid akkoord gaat, moet u deze website niet gebruiken. Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid deze regelmatig te lezen, daar de Voorwaarden die gelden op het moment van totstandkoming van de desbetreffende Overeenkomst (zoals hierna uiteen wordt gezet) of van het gebruik van deze website, de Voorwaarden zijn die van toepassing zijn. Indien u vragen hebt met betrekking tot de Voorwaarden of het Gegevensbeschermingsbeleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. De Overeenkomst die wordt gesloten om een product te kopen (hierna: de “Overeenkomst”) kan in elk van de talen waarin de Voorwaarden op deze website beschikbaar zijn naar keuze worden uitgevoerd. 2.  

. ONZE GEGEVENS

De verkoop van goederen via deze website gebeurt onder de naam Alpani Dimano en wordt uitgevoerd door Alpani Dimano NEDERLAND B.V., een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Dam 1 te Amsterdam in Nederland, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 20084810 met Nederlands btwnummer NL1418226941

ONZE GEGEVENS UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN AAN DEZE WEBSITE

De informatie of persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen in overeenstemming met de Gegevensbeschermingsbeleid worden verwerkt. Wanneer u deze website gebruikt, stemt u in met de verwerking van de informatie en gegevens en verklaart u dat alle verstrekte informatie en gegevens waar zijn en overeenkomen met de werkelijkheid.

GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Wanneer u deze website gebruikt en bestellingen via deze website plaatst, stemt u ermee in: 2 i. Deze website alleen voor rechtmatige inlichtingen of bestellingen te gebruiken. ii. Geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien redelijkerwijs kan worden geacht dat een dergelijke bestelling is geplaatst, zijn we gerechtigd om deze te annuleren en de betreffende instanties te informeren. iii. Ons naar waarheid en exact uw e-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens te verschaffen. Tevens stemt u ermee in dat wij deze informatie mogen gebruiken om contact met u op te nemen indien nodig (zie onze Privacyverklaring). Indien u ons niet alle informatie verschaft die wij nodig hebben, kunt u uw bestelling niet plaatsen. Wanneer u een bestelling plaatst via deze website, geeft u aan ouder te zijn dan 18 jaar en wettelijk in aanmerking te komen om overeenkomsten aan te gaan.